video
בקבוק אבילאק

סירופ פְּרֵה בִּיּוׄטִי* המיועד לטיפול בעצירות

  • מכיל לקטולוז (Lactulose) המרכך את הצואה ומאפשר יציאה קלה יותר באמצעות הגדלת כמות הנוזל במעי (2)
  • בעל פעילות פרה ביוטית המעודדת שגשוג חיידקים טובים במעי התורמים לעיכול תקין (3,4)
  • מסייע לפעילות מאוזנת ותקינה של המעי (1)

לפרטים נוספים >
*פְּרֵה בִּיּוׄטִי: קרקע מזון המעודדת גדילה ופעילות של החיידקים 'הטובים' במעיים (1)

*פְּרֵה בִּיּוׄטִי: קרקע מזון המעודדת גדילה ופעילות של החיידקים 'הטובים' במעיים (1)

כל המידע המופיע באתר זה מיועד לצורך אספקת מידע כללי בלבד ואינו מהווה עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה. מטרתם של התכנים ו/או המידע, על כל סוגיו, הנזכרים באתר היא לסייע ולהרחיב את הידע בנושאים שונים ואינם תחליף לפנייה למומחה מתאים. אשר על כן יש להתייחס לתכנים בזהירות הנדרשת ובכל מקרה אין להסתמך על מידע המופיע באתר לשם טיפול רפואי כלשהו והעושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית.

נגישות

גודל פונט

א א א